Margit Malom

Kovács  Antal  1908-ban  megvásárolta  Krigovszky  János  paprikamalmát  (egykori gőztéglagyár).  A  megvásárolt  paprikamalmot  átépítette  gabonamalommá,  amit  Margit Malomnak  nevezett  el. 

margit malomA  kisteljesítményű  malom  helyett  Kovács  Antal  hamarosan  új, korszerű malom építésébe kezdett. Kalocsa közepéhez közelebb, a Vajas nyugati partján 1911-ben kezdték meg az új malomépület építését, amely 1912. jan. 15-re készült el. A malom 1914 folyamán társas vállalkozássá alakult, melynek folytán 1916-ban sor került a malom teljesítményének növelésére. A bővítési munkák 1917 nyarán fejeződtek be. A malom kapacitása  napi  700  q-ra  emelkedett.  Az  újabb  bővítés  1922  áprilisában  kezdődött. Felépítették a malom északi szárnyát, tetején a víztoronnyal. Az építkezést gabonasilók és raktárak építésével a következő években tovább folytatták. 1923-ban a 200 vagonos raktár készült el,1924-ben pedig elkészültek a vasbeton gabonasilók, amiket a német Feitag cég készített. 1928-ra eladósodott a malom. 1928. júl. 21-én egy bankcsoport vette át az eladósodott malmot, és Margit Gőzmalom és Terményforgalmi Rt néven működtette tovább. A világgazdasági válság a malom fölött sem múlt el nyomtalanul. 1933 végére a Margit Malom működésképtelenné vált. A malom igazgatója, Friedrich Antal, aki az előző évben a mai Meszesi út elején (Tüzép telep) önálló malmot alapított, 1934-ben bérbe vette az álló malmot és megindította az őrlést. A malom feleslegessé vált épületeiben alakította ki paprika beváltóhelyét az 1936. aug. 22-én megalakult a Magyar Fűszerpaprikát Értékesítők Szövetkezete. A beváltó az új telepének (ma Fűszerpaprika  Rt)  megépítéséig,  1941-ig  működött  a  Margit  Malomban.  1941  júliusában lejárt Friedrich Antal malomigazgató bérleti szerződése. A Margit Malom részvénytársasággá alakult.  Legnagyobb  részvénytulajdonosok  a  kalocsai  érsekség,  a  ciszterci  rend  és  Jerkó Sándor dunapentelei malomtulajdonos voltak. A malomigazgató Jerkó Sándor lett. 1949-ben államosították a malmot, amely a későbbiek során a Bács-Kiskun Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari  V.  kalocsai  malma  lett.  1951-ben  a  malom  elavult  berendezéseit  1,5  millió forintos  költséggel  korszerűsítették  1955-ben  a  hengerszékek  gázüzemű  meghajtását villanymotoros meghajtásra cserélték ki. További gabonaraktárak épültek, 1964-ben egy 150 vagonos raktár, 1978 augusztusában 1.525 vagonos acélsilók. (Az acélsilók átadásával egy időben  kezdtek  hozzá  a  malom  Gombolyagi  úti  telepén  egy  3.300  vagonos  vasbeton gabonasiló építéséhez,mely elkészülte után a megye legnagyobb gabonasilója volt.) 1981 és 1983 között. Nagyarányú felújítás végeztek a malomban 1991. júl. 1-én a vállalat Viktória Első Magyar Gabona Rt néven részvénytársasággá alakult, amelytől a Margit Malmot 1998. ápr. 1-én az Agrimill Rt (Békéscsaba) bérbe vette, majd megvásárolta.

Részletesleírás letölthető ITT!

logo
Tel.:+36/30-5008498
Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Email