Kisszeminárium

Egyemeletes kora eklektikus saroképület, 3+A+3+A+3 ablaktengellyel, ahol az A rizalittal kiemelt homlokzati sík. A középső 3 tengely edikulás ablakokkal armirozott sarkokkal bír. A földszinti sarokfülkében Szent Flórián szobor.

kisszeminariumOldalhomlokzata  2+13+2  ablaktengellyel,  sarokrizalittal  van  kiképezve  és  a  harmadik ablaktengelyben az első emelet magasságában a 16-18. számú házzal fedett, épített híd köti össze.
Épült 1880-ban, építtetője Haynald Lajos érsek (1867-1891)
Építője: Greif József kalocsai építőmester.
Eredeti funkciója: iskola.
Jelenlegi funkciója: iskola.

 

A kisszeminárium építéstörténete és hasznosítása Kalocsa  nagy  iskolaalapító  érseke,  Kunszt  József (1854-1866)  foglalkozott  a kisszeminárium megalapításának gondolatával. Végrendeletében erre a célra hagyta vagyona egy  részét.  A  kisszeminárium  megalapítása  utódára,  Haynald  Lajos  érsekre  (1867-1891) maradt. Az  intézet  épületének  helyéül  az  1711-ben  épült  belvárosi  plébániatemplom  és  a mellett lévő plébánia területét jelölték ki. A rossz állapotban lévő két épületet 1878-ban lebontották, telküket a mellettük lévő kisebb ház kisajátításával megnövelték. Ezen a területen építette fel a kisszeminárium egyemeletes kora eklektikus stílusú saroképületét Greif József kalocsai építési vállalkozó 60.900 Ft-os költséggel. Az épület 1880. aug. 31-én készült el. A Szent István király úti homlokzat 3+A+3+A+3 ablaktengellyel épült, ahol az „A” rizalittal kiemelt homlokzati sík. A középső 3 tengely edikulás kiképzésű armirozott sarokkal készült. A  Batthyány  József  utcai  oldalhomlokzat  2+13+2  ablaktengellyel,  sarokrizalittal  van kiképezve és a 3. tengelyben ez emelet magasságában a 16-18. sz. házzal (egykori jezsuita kollégium) híd köti össze.

Az  épület  Szentháromság  utca  (ma  Szent  István  király  út)  és  a  Kistemplom  köz  (ma Batthyány József utca) találkozásánál lévő sarkán egy fülkében helyezték el Szent Flórián szobrát,  melyet  az  1810-es  tűzvész  emlékére  emeltek  1819-ben.  Műemlék,  hatályos jogvédelem  alatt  áll  (13336/1962.  sz.  Törzsszám:  571.). A  kisszemináriumba  azok  a gimnazista  korú  gyerekek  kerültek,  akik  elhivatottságot  éreztek  a  papi  pálya  iránt.  A kisszeminárium elvégzése után mehettek a diákok a nagyszemináriumba, azaz a hittudományi főiskolára.  Az  intézetet  kezdetben  az  egyházmegyei  papok  vezették.  1901-ben  70  ezer forintos költséggel bővítették az épületet. Az épület északi szárnyában kialakított nagyméretű kápolnát (ma Városi Kiállítóterem) az intézet diákjain kívül a tanítóképző és a Belvárosi Elemi iskola diákjai is használták.

1907-ben az intézet vezetését a jezsuiták vették át. A jezsuita kollégium és a kisszeminárium közötti közlekedés megkönnyítésére a két épület között, az első emelet magasságában fedett közlekedő folyosót építettek a két épületet elválasztó utca fölé. Ezt az építményt a kalocsai köznyelv Sóhajok hídja néven emlegeti még ma is.

Az első világháború idején, 1914 szeptemberétől az épületet egy részében 130 személyes hadikórházat  rendeztek  be.  1917  szeptemberében  az  egész  épület  hadikórház  lett.  A kisszeminaristák átköltöztek a jezsuita kollégium épületébe. 1919. nov. 14-től 1921. szept. 29-ig  a  Kalocsára  bevonuló  nemzeti  hadsereg  egységeinek  egyik  laktanyája  volt  a kisszeminárium.  Az  1924.  jún.  1-én  megalakult  Egyházmegyei  Takarékpénztár  hivatali helyiségei az épület mai Batthyány József utcai frontjának földszinti helyiségeibe költözött, ahonnan később a Szent István utca 30. sz. alá, a már lebontott (egykori OTP fiók) épületbe költözött.  1926  nyarától  ismét  kórházat  rendeztek  be  az  épületbe.  A  kalocsai  kórház  új pavilonjának építése alatt itt működtek a kórház osztályai és az orvosok egy része is itt lakott. Kalocsára  1938-ban  katonaság  települt.  Mivel  a  laktanya  építése  elhúzódott  a  Kalocsára érkezett katonaság 1938 őszétől 1940 tavaszáig néhány iskolaépületbe, így a belvárosi elemi iskolába is, költözött. A belvárosi iskola átköltözött a kisszeminárium épületébe, amely 1943 februárjától a háború végéig ismét hadikórház lett.

1945 nyarán, az érsekség anyagi lehetőségeinek csökkenése miatt, Grősz József érsek (1943-1961) megszüntette az intézményt. A kalocsai iskolaállamosítások keretében 1948 után  a  Kunszt érsek  utcai leányiskola Állami Általános Leányiskola néven beköltözött  a megszűnt kisszeminárium épületébe, és két névváltoztatás után (1962. aug.: 1. sz. Általános Iskola), 1996. márc. 21-től Belvárosi Általános Iskola néven működik. A  kisszeminárium  egykori  kápolnája  az  1951-ben  megszűntetett  nagyszeminárium könyvtárának raktára lett. 1960-as évek végén a termet Városi Kiállító teremmé alakították át. A 2000-es évek elején az iskola épületét teljes körűen felújították. A felújítás keretében az iskola  udvarán  tornaterem  épült.  2003.  július  elején,  a  tornaterem  alapozása  közben  kb. kétezer éves kelta, szarmata sírokat találtak. A régészeti feltárást Nagy Dániel, a Viski Károly Múzeum régésze végezte.

Részletes leírás letölthető ITT!

logo
Tel.:+36/30-5008498
Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Email